Varför kan man inte köpa NTA:s teman utan att vara medlem

NTA:s teman är endast en del i hela skolutvecklingsprogrammet.

NTA:s koncept för skolutveckling bygger på att det är skolhuvudmännens ansvar att skapa förutsättningar för att deras personal få kontinuerlig kompetensutveckling.

NTA-temana är redskap i kompetensutvecklingen, samtidigt som de skapar förutsättningar för lärare/pedagoger att direkt komma igång med ett frågebaserat, experimentellt arbetssätt.

Genom att NTA kräver att varje medlem har en samordning av alla delar i kompetensutvecklingen, skapas förutsättningar för en långsiktighet i satsningen och för vidareutveckling på lokal nivå.