Vad ska ingå i en ansökan?

En ansökan ska innehålla dels ett formellt beslut från huvudmannen, dels en beskrivning av hur ni planerar att starta verksamheten.

Kommuner:

Svara på frågorna i ansökningsblanketten för kommuner och bifoga ett protokollsutdrag från den politiska instans som har beslutat om att en ansökan ska skickas in.

Fristående organisationer, friskolor och fristående förskolor:

Svara på frågorna i ansökningsblanketten och bifoga ett protokollsutdrag från VD, styrelse eller motsvarande som har beslutat om att en ansökan ska skickas in.