Vad ingår i medlemskapet?

Rätten att använda NTA:s teman, stöd och utbildningar för samordnaren, eventuella temautbildare och medlemmens utvecklingsgrupp, nationella och regionala nätverk för samordnare.

Det är endast NTA Skolutvecklings medlemmar som har rätt att köpa NTA.s teman.

NTA Skolutveckling utbildar och ger kontinueligt stöd till medlemmarnas samordnare. Det rör sig allt ifrån konferenser med föreläsningar och arbeten, kring aktuell forskning inom skolområdet, till telefonkontakter och epostkontakter för att lösa vardagsnära problem.

NTA Skolutveckling utbildar medlemmarnas temautbildare. Kostnaderna för medlemmen rör endast kost, logi, resa och ev. vikariekostnader.

De medlemmar som har utvecklingsgrupper eller motsvarande, som regelbundet träffas för att diskutera och planera övergripande frågor kring alla satsningar inom NO/Tk, erbjuds en kostnadsfri utbildning.

I NTA:s nationella och regionala nätverk för samordnare, skapas förutsättningar för samarbeten som minskar kostnaderna bl.a. för utbildningar. I nätverken sprids erfarenheter och goda exempel.

Den första introduktionsutbildningen hos en ny medlem är kostnadsfri.

Detta bekostar medlemmen själv:

Temautbildningar - köps antingen från närliggande medlem eller så anlitas en utbildare som håller utbildningen lokalt.

Temalådor och temahandledningar - köps från NT Skolmateriel i Upplands Väsby. Företaget säljer endast till NTA PoS medlemmar.

Samordnarens tid och arbetsverktyg som telefon och dator.