Vad går terminsavgiften till?

Varje medlem betalar 20 kr per barn eller elev som påbörjar ett nytt tema under terminen. Om samma barn/elev arbetar fortsätter att arbeta med samma tema ytterligare en termin, så utgår ingen ny avgift.

Från och med januari 2012 finns det möjlighet för medlemmar att i stället välja att teckna medlemslicens för förskolan och /eller grundskolan årsvis.

Underlaget för betalning av medlemslicenser rapporteras senast 15 februari och utgörs av det antal barn/elever som rapporterats till Skolverket, terminen innan.

  • Medlemslicens förskola i 1 år - 12 kr per barn, 4-5 år, som är inskrivna i huvudmannens förskolor.
  • Medlemslicens för Förskoleklass och Grundskola i 1 år - 30 kr per elev i årk F-6, som är inskrivna i huvudmannens förskoleklass och grundskola.

Vad går terminsavgiften/licensavgiften till?

Ca. 77% av avgiften går direkt tillbaks till medlemmarna i form av stöd till och utbildning av medlemmarnas samordnare, utvecklingsgrupper och temautbildare.

Ca. 14% går till kostnader i samband med styrelsearbete, föreningsstämma och ekonomisk hantering.

Ca. 8%  går till kostnader för att säkerställa ett fortsatt utvecklingsarbete. I övrigt bekostas utvecklingsarbete och utvärderingar med externa medel.

Ca. 1% går till extern information och marknadsföring.