Måste alla arbeta med NTA om man blir medlem

Nej, varje medlem bestämmer själva hur omfattande deras verksamhet ska vara.

Det går att starta med NTA i liten skala, på en skola eller förskola, med en liten grupp lärare/pedagoger som anmält sitt intresse, och med tiden låta fler intresserade haka på.