Måste alla arbeta med NTA om man blir medlem

Nej, varje medlem bestämmer själva hur omfattande deras verksamhet ska vara.

Det går att starta med NTA i liten skala, på en skola eller förskola, med en liten grupp lärare/pedagoger som anmält sitt intresse, och med tiden låta fler intresserade haka på.

Dock rekommenderar vi att man redan innan ansökan skickas in gör upp en plan för hur alla skolor/förskolor som vill ska få möjlighet att arbeta med NTA med tiden.