Hur fort kan vi komma igång?

Själva arbetet med teman ute i verksamheten startas lämpligast i samband med terminstarten.

Så snart NTA Skolutveckling har fått in en ansökan kommer den läsas för att avgöra om det kan läggas till styrelsen för beslut utan kompletteringar.

NTA Skolutvecklings styrelse har möten tre gånger per termin. Exakta datum hittar du i Kalendern. För att hinna få med en ansökan skall den vara oss tillhanda senast fem arbetsdagar före ett styrelsemöte.